Konštrukcia a vývoj

S rozširovaním sortimentu výrobkov našej firmy bolo nutné posilniť i technické útvary vo firme. V roku 1999 bolo založené oddelenie sériovej konštrukcie, ktoré sa stará o dopĺňanie sortimentu štandardných výrobkov a o dokumentáciu k týmto výrobkom pre sériovú výrobu.

S potrebou inovácie a vývoja nových výrobkov, ktoré požadujú naši zákazníci, bolo vybudované v roku 2005 aj oddelenie vývojovej konštrukcie. Toto oddelenie vyvíja nové produkty, na základe individuálnych dopytov, ako i sleduje nové trendy na trhu, čím zabezpečuje konkurencieschopnosť našich produktov.

Obidve oddelenia pracujú s 3D konštrukčným softvérom Solid Edge. Vývojová konštrukcia je schopná prijať i externé zákazky vývoja prívesovej techniky alebo techniky podobného charakteru a výrobky pre zákazníka nielen konštrukčne spracovať, ale i odskúšať a spracovať podklady pre jeho schválenie.