Diely k nájazdovým brzdám

Diely k nájazdovým brzdám

Filter

Dĺžka (mm)
Použitie
Do hmotnosti prívesu (kg)
Øotvoru (mm)
Označenie dielu
Ø(mm)
Hrúbka steny (mm)
Poloha skrutiek
Veľkosť skrutiek
Nosnosť (kg)
Verzia
Ukončenie lana 1
Ukončenie lana 2
Øbowdenu (mm)
Ølana (mm)
Celková dĺžka - rozmer "S" (mm)
Dĺžka bowdenu - rozmer "H" (mm)
Materiál