Dôležité oznámenia

Example image

Aktuálna situácia ohľadom COVID-19

Napriek pandémii koronavírusu funguje spoločnosť KNOTT spol. s r.o. momentálne v štandardnom režime, avšak za zvýšených protiepidemiologických opatrení.

Pri návšteve našej firmy Vás preto prosíme o dôsledné dodržiavanie nasledovných zásad:

  • nevstupujte do areálu spoločnosti s príznakmi respiračného ochorenia, pri náhlej strate čuchu a chuti, prípadne iných zdravotných ťažkostí, ktoré môžu mať súvis s ochorením COVID-19
  • do areálu spoločnosti vstupujte len s prekrytím horných dýchacích ciest respirátorom triedy FFP2
  • pri vstupe do areálu firmy je povinná dezinfekcia rúk
  • dodržiavajte sociálny odstup 2 metre
  • maximálny počet zákazníkov v predajni je 1
  • zdržiavajte sa v priestoroch spoločnosti len nevyhnutý čas
  • v prípade potreby riešenia administratívnych záležitostí uprednostňujeme najmä telefónny a mailový kontakt

Ďakujeme, že rešpektujete naše pokyny.