Vzdelávanie v KNOTTe

Uzatvorením zmluvy o duálnom vzdelávaní so Strednou odbornou školou automobilovou Trnava (SOŠA Trnava) sa spoločnosť KNOTT spol. s r.o. zapojila do systému duálneho vzdelávania.

Základné informácie o systéme duálneho vzdelávania nájdete na: www.minedu.sk/system-dualneho-vzdelavania/

Dokumenty s ďalšími informáciami o duálnom vzdelávaní v spoločnosti KNOTT spol. s r.o.:
Informácie pre záujemcov o duálne vzdelávanie
Tlačivo – Žiadosť o uzavretie Učebnej zmluvy

 

Leták