Atribúty
Dĺžka (mm) 534
Použitie KF13
Použitie KR13
Použitie KRV13
Použitie KR13HV
Použitie KV13
Použitie KV13HV
Do hmotnosti prívesu (kg) 1400
Øotvoru (mm) 12
Označenie dielu 87000709

Podobné produkty